I. MORAVSKOSLEZSKÉ
PERINATOLOGICKÉ DNY

12. - 13. května 2023 | Lorkova Vila, Čeladná

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

citace-hp-bg

rád bych Vás co nejsrdečněji pozval na první Moravskoslezské perinatologické dny, které se budou konat 12. – 13. května 2023 v Horském hotelu Lorkova vila na Čeladné.

Touto konferencí nahrazujeme tradiční perinatologický audit Moravskoslezského regionu, který býval určen pro primáře porodnických a novorozeneckých pracovišť regionu.

Rozbor zaměřený na výsledky porodnické, neonatologické a genetické péče v regionu a jeho srovnání s výsledky celé ČR nově doplníme dvoudenním bohatým odborným programem. Zazní mnoho zajímavých sdělení na současná žhavá témata perinatologie v celém jejím rozsahu, včetně péče paliativní.

Věřím, že setkání rovněž umožní bohatou formální i neformální diskusi všech účastníků, která poveden k dalšímu zlepšování spolupráce v regionu.

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Vedoucí perinatologického centra FNO

Logo FNO
certificate

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a účast na ní je ohodnocena * kredity.