Pořadatelé

Pořadatel

  • SANOPHARM CZ s.r.o. ve spolupráci s Gynekologicko-porodnickou klinikou FN Ostrava

Odborní garanti konference

  • MUDr. Hana Wiedermannová, Ph.D. (neonatolog)
  • MUDr. Richard Špaček, Ph.D. (perinatolog)
  • doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA (Přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO)

Organizační a technické zajištění

  • SANOPHARM CZ s.r.o., Martinovská 257/111, 725 27 Ostrava - Plesná
Logo FNO