Program

Aktuální program konference

 

Pátek 12. 5. 2023

12:30  Zahájení

12:35 – 13:45  I. Perinatologický audit MS regionu

 • Výsledky MS regionu z pohledu perinatologa
  MUDr. R. Špaček, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Výsledky MS regionu z pohledu neonatologa
  MUDr. H. Wiedermannová, Ph.D.
  Neonatologie, LF OU a FN Ostrava
 • Záchyt vrozených vývojových vad v r. 2022 ve FNO
  MUDr. A. Gřegořová,
  Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky, LF OU a FN Ostrava

13:45 - 14:15  Přestávka na kávu

14:15 – 15:00  II. Hypoxie

 • Hypoxie plodu z pohledu porodníka
  prof. MUDr. M. Kacerovský, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
 • Nová kritéria k řízené hypotermii
  MUDr. H. Wiedermannová, Ph.D.
  Neonatologie, LF OU a FN Ostrava

15:00 – 16:10  III. Patologie gastrointestinálního traktu 

 • Ultrazvukové zobrazení patologií gastrointestinálního traktu u plodu
  prof. MUDr. I. Musilová Kacerovská, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF UK a FN Hradec Králové
 • Kam kráčí novorozenecká chirurgie?
  MUDr. I. Slívová, Ph.D.
  Chirurgická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Management péče o novorozence s chirurgickým onemocněním gastrointestinálního traktu
  MUDr. Z. Gabzdylová
  Neonatologie, FN Ostrava

16:10 – 16:40  Přestávka na kávu

16:40 – 17:40  IV. Kardiologické patologie u plodu a novorozence

 • Indikovaná fetální echokardiografie
  prim. MUDr. T. Gruszka
  Oddělení prenatální kardiologie, Klinika dětského lékařství, LF OU a FN Ostrava
 • Péče a transport o novorozence s kritickou VVV srdce
  MUDr. Jana Děrkasová
  Neonatologie, FN Ostrava

Od 19:00  Večeře a společenský večer 

Sobota 13. 5. 2023

9:00 – 10:20  V. Patologie uropoetického traktu

 • Ultrazvukové zobrazení patologií uropoetického traktu u plodu
  MUDr. D. Matura
  Gynekologicko-porodnická klinika LF OU a FN Ostrava
 • Vady uropoetického traktu po narození - co, kdy, kde z pohledu urologa
  doc. MUDr. O. Šmakal, Ph.D.
  Urologická klinika, LF a FN Olomouc
 • Vady uropoetického traktu po narození - co, kdy, kde z pohledu nefrologa
  MUDr. H. Flögelová, Ph.D., MUDr. J. Čivrný*, MUDr. L. Stašková, MUDr. M. Rohanová, MUDr. L. Zatloukalová
  Dětská klinika, LF a FN Olomouc, *Radiologická klinika, LF a FN Olomouc

10:20 – 11:40  VI. Varia

 • Klinický management pozdní růstové restrikce plodu
  MUDr. J. Vojtěch
  Gynekologicko-porodnická klinika, VFN a 1. LF UK, Praha-Apolinář
 • Indukce porodu 
  MUDr. R. Špaček, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Dystokie ramének plodu
  MUDr. J. Horáková
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Paresa plexus brachialis z pohledu dětského neurologa
  MUDr. A. Nogolová, Ph.D.
  Dětské oddělení, MNOF Ostrava

11:40 – 12:00  Přestávka  na kávu

12:00 – 12:50  VI. Paliativní péče – od začátku až do konce

 • Limity paliativní péče o novorozence v ČR
  Mgr. M. Kachlová
  Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, LF OU, Ostrava
 • Paliativní péče na JIRPN FN Ostrava
  MUDr. P. Zárubová
  Neonatologie, LF OU a FN Ostrava
 • Možnosti domácí paliativní péče
  MUDr. E. Pavlíčková
  Mobilní hospic Ondrášek, Ostrava

12:55  Zakončení kongresu, oběd