Program

Změny programu vyhrazeny

 

Pátek 17. 5. 2024

12:30  Zahájení

12:35 – 14:15  I. Perinatologický audit MS regionu

 • Výsledky MS regionu z pohledu perinatologa
  MUDr. R. Špaček, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Výsledky MS regionu z pohledu neonatologa
  MUDr. H. Wiedermannová, Ph.D.
  Oddělení neonatologie, LF OU a FN Ostrava
 • Záchyt vrozených vývojových vad v r. 2023 ve FNO
  MUDr. D. Grečmalová
  Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky, LF OU a FN Ostrava
 • Vrozené srdeční vady v MS regionu v r. 2023
  doc. MUDr. J. Pavlíček, Ph.D.
  MHA, Klinika dětského lékařství, LF OU a FN Ostrava
 • Vrozené vývojové vady GITu – co jsme vše schopni poskytnout v našem centru?
  MUDr. I. Slívová, Ph.D.
  Chirurgická klinika, LF OU a FN Ostrava

14:15 - 14:45  Přestávka na kávu

14:45 – 16:05  II. Riziková gravidita

 • Idiopatické krvácení ve II. trimestru – nový přístup k závažnému porodnickému problému
  prof. MUDr. I. Kacerovská Musilová, Ph.D.
  Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Most, Krajská zdravotní a.s.
 • Screening preeklampsie – současná praxe
  MUDr. D. Matura
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Hypertenze a gravidita z pohledu kardiologa
  MUDr. K. Vrkočová
  Interní klinika, Kardiovaskulární oddělení, LF OU a FN Ostrava
 • Novorozenec matky s preeklampsií
  MUDr. P. Zárubová
  Oddělení neonatologie, LF OU a FN Ostrava

16:05 – 17:10  III. Fetální růstová restrikce plodu

 • Fetální růstová restrikce plodu
  MUDr. P. Minárik
 • Fetální růstová restrikce a její postnatální konsekvence
  MUDr. J. Malý, Ph.D.
  Dětská klinika, LF UK a FN Hradec Králové
 • Dlouhodobý outcome dětí s FGR
  MUDr. Z. Podhorányová
  Oddělení neonatologie, LF OU a FN Ostrava

17:10 – 17:25  Přestávka na kávu

17:25 – 18:20  IV. Intermediární centrum Ostrava-Fifejdy

 • Screening preeklampsie- jiný pohled
  MUDr. K. Fousek
  Gynekologicko – porodnické oddělení, Ostrava - Fifejdy
 • PCIMP v letech
  MUDr. S. Gistingerová, MUDr. A. Nogolová, Ph.D.
  Dětské oddělení, Ostrava-Fifejdy
 • Sponzorovaná přednáška: Fosfomycin v léčbě novorozenecké osteomyelitidy
  V. Pokorná1, L. Ryšková2, J. Malý1, P. Rejtar3, P. Rozsívalová4, J. Náhlovský1, T. Matějek1
  Dětská klinika LF UK a FN Hradec Králové1, Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN Hradec Králové2 , Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové3 , Oddělení klinické farmacie, Nemocniční lékárna FN Hradec Králové4

Od 19:00  Večeře a společné posezení 

Sobota 18. 5. 2024

9:00 – 10:50  V. Neurologická problematika v těhotenství a šestinedělí

 • Roztroušená skleróza v období těhotenství a kojení
  MUDr. P. Hradílek, Ph.D.
  Neurologická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Epilepsie a těhotenství
  MUDr. J. Slonková, Ph.D.
  Neurologická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Cévní mozkové příhody v těhotenství
  MUDr. L. Machová, Ph.D.
  Neurologická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Screening perinatálních duševních poruch
  MUDr. J. Horáková
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Novorozenci matek s neurologickou patologií
  MUDr. A. Střídová
  Oddělení neonatologie, LF OU a FN Ostrava

10:50 – 11:10  Přestávka  na kávu

11:10 – 12:15  VI. Varia

 • Pohybová a sexuální aktivita ve fyziologickém a patologickém těhotenství
  prof. MUDr. M. Kacerovský, Ph.D.
  Gynekologicko – porodnické oddělení, Nemocnice Most, Krajská zdravotní a.s.
 • Je nutný dokrm v porodnici?
  MUDr. S. Kupková
  Oddělení neonatologie, LF OU a FN Ostrava
 • Intravenózní ferroterapie v graviditě
  MUDr. R. Špaček, Ph.D.
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF OU a FN Ostrava
 • Porod vedený na porodním gauči a do vody – je to bezpečné?
  Mgr. J. Dlugoš Němečková
  Gynekologicko-porodnická klinika, LF OU a FN Ostrava

12:20  Zakončení kongresu, oběd