Blok Triage

Středa 26. října 2022

09:45 - 11:00 Blok TRIAGE

Předsedající: M Pisár, O. Rennét

  1. Triáž a její historie (J. Šeblová)
  2. Současný stav elektronického aviza ZZS - UP (D. Peřan)
  3. Jak zavést funkční triáž na UP (M. Štěpán)
  4. Triážovací systémy napříč ČR (O. Rennét)
  5. Konsenzuální odborné stanovisko SUP Třídění na UP (M. Pisár)