Současná témata v akutní kardiologii

Středa 26. října 2022

14:00 - 15:15 Současná témata v akutní kardiologii

Předsedající: A. Truhlář, J. Kubalová

  1. Centra péče pro nemocné po KPR – současná koncepce a doporučení (A. Truhlář)
  2. Centra péče pro nemocné po KPR – pohledem lékařky ZZS (J. Kubalová )
  3. Centra péče pro nemocné po KPR – pohledem kardiologa a jeho pacientů (J. Karásek)
  4. Role urgentního přijmu v programu eCPR - extrakorporální kardiopulmonální resuscitace (M. Šimek)
  5. Post mortem vyšetření případů náhlé srdeční smrti (A. Krebsová)